Đăng ký tài khoản SupBuys

1. Chọn quốc gia (select the country):

Supbys

2. Nhập họ và tên người sử dụng:

Supbys

3. Nhập số điện thoại:

Supbys

4. Nhập E-mail:

Supbys

5. Đặt mật khẩu cho tài khoản: Mật khẩu phải trên 6 ký tự

Supbys

6. Nhập lại mật khẩu giống đã đặt đặt ở phía trên:

Supbys

7. Đăng ký: nhấn xác nhận để chấp nhận chính sách và tiếp tục

Supbys

8. Đã đăng ký thành công:

Supbys

9. Đăng nhập vào lần đầu tiên để kích hoạt tài khoản:

Supbys

10. Nhập e-mail để kích hoạt tài khoản: E-mail đã nhập lúc đăng ký.

Supbys

11. Đăng nhập e-mail để kích hoạt:

Supbys

12. Đăng nhập lại để vào web:

Supbys

X
NoImagesTitleAmountPricePrice TotalDelete